Download Kënga e Detit (Song of the Sea) - Dubluar në Shqip - FULL HDFilma te Dubluar ne Shqip

Download Kënga e Detit (Song of the Sea) - Dubluar në Shqip - FULL HDFilma te Dubluar ne Shqip
Download Video
720p (318.5 MB)
Length: 01:33:59 minutes
Video codec: H264, 369 Kbps
1080p (891.1 MB)
Length: 01:33:59 minutes
Video codec: H264, 1189 Kbps