Download Sezoni i Gjuetise 2

Download Sezoni i Gjuetise 2
Download Video
720p (243.2 MB)
Length: 01:16:24 minutes
Video codec: H264, 339 Kbps
1080p (664.0 MB)
Length: 01:16:24 minutes
Video codec: H264, 1076 Kbps